Verder naar inhoud

Het Stadsarchief Zoetermeer en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) werken al meer dan 25 jaar intensief samen. Een van de gebieden waarop wordt samengewerkt is de verwerving en ontsluiting van archieven en collecties. Bezoekers kunnen zonder afspraak bij het HGOS terecht. Het Genootschap heeft daarnaast een groot netwerk in de Zoetermeerse samenleving. Zowel personen als verenigingen en bedrijven dragen hun archief daarom vaak over aan het HGOS. Het Genootschap heeft in de loop van de tijd dan ook een groot aantal archieven en collecties verzameld. Het HGOS gaf haar archieven en collecties tot nu toe in bewaring bij het Stadsarchief. Hierdoor is er voor geïnteresseerden één centrale plek waar zowel de archieven van het HGOS als het Stadsarchief geraadpleegd kunnen worden. Het Stadsarchief beschikt daarnaast over de faciliteiten om archieven en collecties langdurig op de juiste wijze te bewaren.

Om het beheer te vereenvoudigen heeft het HGOS besloten om het grootste deel van haar archieven en collecties aan het Stadsarchief te schenken. Hierdoor wordt het voor het Stadsarchief makkelijker om bijvoorbeeld besluiten over de restauratie of het digitaliseren van archiefstukken te nemen.  Jan de Ruijter, voorzitter van het HGOS, en Leonard Korevaar, gemeentearchivaris bij het Stadsarchief Zoetermeer, ondertekenden vandaag een overeenkomst waarmee het HGOS het merendeel van haar archieven aan het Stadsarchief schenkt. Het Stadsarchief waardeert het vertrouwen dat het HGOS met deze schenking uitspreekt richting het Stadsarchief.

Tegelijk met de schenking van de archieven die door het HGOS reeds in bewaring zijn gegeven, schenkt het HGOS ook een aantal nieuwe archieven aan het Stadsarchief. De komende tijd worden deze nieuwe schenkingen toegelicht.

Share it!