Verder naar inhoud

Hoe biedt u archieven of beeldmateriaal aan?

Het Stadsarchief beheert tal van archieven van Zoetermeerse personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze archieven worden vaak aan het Stadsarchief of het Historisch Genootschap Oud Soetermeer  (HGOS) overgedragen door familieleden of oud-bestuursleden. Het HGOS schenkt de archieven die zij ontvangt aan het Stadsarchief. Beide organisaties beheren daarnaast collecties met foto’s en films. Bent u in het bezit van materiaal (documenten, beeldmateriaal, etc.) dat mogelijk interessant is voor het Stadsarchief of het Historisch Genootschap Oud Soetermeer? Neem dan contact met op met het Stadsarchief of het HGOS om te beoordelen of uw materiaal in de collectie van het Stadsarchief of HGOS past en afspraken te maken over de voorwaarden (schenking of inbewaringgeving) waaronder u het materiaal wilt overdragen. Vrijwilligers van het HGOS kunnen u ook helpen uw archief te ordenen en te beschrijven.