Verder naar inhoud

Het Stadsarchief Zoeterneer is onderdeel van de gemeente Zoetermeer en voert een aantal wettelijke taken uit op basis van de Archiefwet. De voornaamste taken zijn: het bewaren, beheren en beschikbaar stellen van archief(bescheiden) aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen (cultuur-historische taak). Hierbij richt het Stadsarchief zich zoveel mogelijk ook op het digitaal beschikbaar stellen van archieven en beeldmateriaal. Naast deze taak houdt de gemeentearchivaris toezicht op de kwaliteit van de informatiehuishouding van de gemeentelijke organisatie.

Het Stadsarchief werkt waar mogelijk samen met erfgoedpartners, vrijwilligers, en andere overheden. Deelname aan het jaarlijkse festival ‘Historisch Zoetermeer’ is hiervan een voorbeeld.

Educatie maakt ook onderdeel uit van het takenpakket. Met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) zijn de afgelopen jaren diverse lesbrieven ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Facebook: Stadsarchief Zoetermeer | Zoetermeer | Facebook

LinkedIn: Stadsarchief-Zoetermeer