Verder naar inhoud

In 2020 werd de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (GR DSW) opgeheven. De GR DSW was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening en ontstond in de jaren ’50 als onderdeel van de gemeente Rijswijk. De gemeente Zoetermeer raakte pas in de jaren ’70 betrokken. Het archief bevat naast stukken van de GR DSW ook stukken van de Gemeenschappelijk Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening der gemeente Rijswijk Z-H. Deze dienst werd opgericht in 1969 en is de rechtsvoorganger van de GR DSW. In de inventaris van het archief zijn daarnaast ook een aantal gedeponeerde archieven te vinden van stichtingen die ten behoeve van het personeel van DSW werden opgericht. Het archief van de GR DSW is in januari overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Zoetermeer en kan vanaf nu geraadpleegd worden. De inventaris van het archief vindt u hier.

Share it!