Verder naar inhoud

In juli 2022 ontving het Stadsarchief een grote schenking van archieven van verschillende Zoetermeerse organisaties op het gebied van milieu, vrede, en racismebestrijding. Een aantal van deze archieven is inmiddels geïnventariseerd, namelijk:

  • Archief 062. Stichting anti discriminatie overleg Zoetermeer en Stichting anti discriminatie buro Zoetermeer (aanvulling), 1992-1999
  • Archief 152. Werkgroep en Stichting Zoetermeer tegen apartheid en Werkgroep en Stichting Zuid-Afrika Zoetermeer, 1980-2005
  • Archief 160. Werkgroep internationale aangelegenheden en vredesactiviteiten, 1987-1988
  • Archief 161. Actiecomité Westerpark, 1991-1995

De inventarissen van deze archieven zijn vanaf vandaag te raadplegen. U vindt de inventarissen in rubriek 4.2 van het archievenoverzicht. Wilt u een dossier inzien? Dan kunt u contact opnemen met het Stadsarchief.

Share it!