Verder naar inhoud

Op 21 november 1981 nam een groep Zoetermeerders deel aan de grote antikernwapendemonstratie in Amsterdam. Na deze demonstratie werd de Vredeswerkgroep Zoetermeer gevormd. De Vredeswerkgroep Zoetermeer richtte zich op het organiseren van vredesactiviteiten in Zoetermeer. In de groep konden vertegenwoordigers van andere organisaties en particulieren zitting nemen. Zij konden per actie bekijken of ze mee wilden doen. In 2022 werd het archief overgedragen aan het Stadsarchief. Het archief is nu geïnventariseerd en kan (behoudens beperkingen aan de openbaarheid) geraadpleegd worden bij het Stadsarchief.

Share it!