Verder naar inhoud

Onder grote belangstelling is in alle stilte bij Oud Soetermeer een tentoonstelling geopend over de (Nieuwe) Diemanspolder. Acht eeuwen geschiedenis trekken voorbij. De eerste boeren moesten het moeras ontginnen. Laten groeven ze de veengrond af voor turf, zodat in de 17de eeuw één groot plassengebied ontstond.

In 1668 werd door rijke investeerders begonnen met droogmalen. Acht grote windwatermolens en vele honderden arbeiders deden het werk. Vruchtbare grond kwam tevoorschijn op vijf meter onder de zeespiegel. De investeerders zetten luxe zomerhuizen neer, pachtboeren woonden erachter.

In de 20ste eeuw veranderde het landschap. Er kwamen kleine industrieën als Brinkers Margarinefabrieken aan de Vlamingstraat, de A12 doorsneed het gebied. Vanaf 1966 bouwde Zoetermeer aan de wijken Driemanspolder en Meerzicht en groeide het Westerpark. De resterende boeren in de Nieuwe Driemanspolder bij Wilsveen moesten na 2017 wijken voor een recreatiegebied. Daar is ook een piekberging voor 2 miljoen m3 overtollig regenwater als de gewone hoog gelegen boezemwateren dreigen te overstromen.

De expositie is vanaf 5 juli tot 30 augustus gratis te bekijken in Dorpstraat 132. Geopend op maandagavond vanaf acht uur en woensdag- en zaterdagmiddag na één uur.

Share it!