Verder naar inhoud

In 1976 nam de werkgroep Jonge Lidmaten (een groep jongeren actief in de Hervormde gemeente Zoetermeer) het initiatief tot plaatsing van een carillon in de toren van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat. Op 10 mei 1977 werd daartoe de Stichting Carillon Zoetermeer opgericht. Het klokkenspel werd op 11 februari 1978 in gebruik genomen. Na de plaatsing van het carillon had de Stichting Carillon Zoetermeer tot doel in het onderhoud, de bespeling en de financiering van het carillon te voorzien.

In 2020 werd de stichting opgeheven en zijn de archieven geschonken aan het Stadsarchief. De taken van de stichting zijn overgenomen door de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. De archieven van Stichting Carillon Zoetermeer zijn inmiddels geïnventariseerd. Een gedeelte van het archief bestaat uit papieren documenten. Deze zijn te raadplegen bij het Stadsarchief.  De inventaris van dit archief vindt u hier.

De recente documenten van Stichting Carillon Zoetermeer zijn in digitale vorm opgenomen in het e-depot (een soort digitale archiefkluis) van het Stadsarchief. Het archief van Stichting Carillon Zoetermeer is het eerste digitale archief (scans van papieren documenten uitgezonderd) dat in dit depot is opgenomen. U kunt de digitale documenten direct raadplegen via de inventaris van het archief.

Share it!