Verder naar inhoud

Sinds eind jaren (19)70 is in Zoetermeer een lokale afdeling van Milieudefensie actief: de Kerngroep Zoetermeer. De Kerngroep Zoetermeer zette zich in voor een schoner milieu door lokaal acties te organiseren en deel te nemen aan landelijke acties. Daarnaast nam de Kerngroep Zoetermeer onder andere deel aan de Milieuraad van de gemeente, natuur- en milieu-informatiecentrum ’t Westpunt, milieu-educatiefcentrum De Soete Aarde, Platform Groen, de actiegroep HSL in Zoetermeer en het Landelijk Platform Tegen Kernenergie.

Vanwege de gedeelde belangen combineerde de Kerngroep Zoetermeer van Milieudefensie haar vergaderingen vanaf begin jaren (19)80 met de vergaderingen van de lokale afdelingen van de Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB) en de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER). In 2022 werd het archief van de Kerngroep Zoetermeer van Milieudefensie en de lokale afdelingen van de ENFB en ROVER overgedragen aan het Stadsarchief. Het archief is inmiddels geïnventariseerd en kan bij het Stadsarchief worden geraadpleegd.

Share it!