Verder naar inhoud

Het Stadsarchief Zoetermeer beheert verschillende kerkelijke archieven. Deze archieven variëren van het archief van de Hervormde gemeente Zoetermeer (met documenten vanaf de zestiende eeuw) tot de ontwerptekeningen van de glas-in-loodramen van de protestantse wijkgemeente ‘De Oase’. Kerkelijke archieven vormen een belangrijke bron van informatie voor de sociale en culturele geschiedenis van de stad.

Recent zijn twee ‘nieuwe’ kerkelijke archieven geïnventariseerd, namelijk: het archief van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (Adventskerk) (1914-2016) en het archief van de Classis Zoetermeer van de Nederlands Hervormde Kerk, de Classis Zoetermeer van Gereformeerde Kerken in Nederland en de Classis Zoetermeer van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) (1992-2018). Door de overdracht en inventarisatie van deze archieven blijft een nieuw stuk kerkelijke geschiedenis van Zoetermeer behouden voor de toekomst.

De archieven zijn vanaf nu te raadplegen bij het Stadsarchief. Voor de inzage van een deel van de dossiers moet wel eerst toestemming van de bewaargever worden verkregen.

 

Wilhelminapark; op de achtergrond links de Nicolaaskerk, rechts de Oude Kerk. Foto: I.J. Roos, collectie HGOS
Wilhelminapark; op de achtergrond links de Nicolaaskerk, rechts de Oude Kerk. Foto: I.J. Roos, collectie HGOS

Share it!