Verder naar inhoud

Wat zijn bronbewerkingen?

Door vrijwilligers van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en het Stadsarchief Zoetermeer zijn meer dan 100 bronnen met betrekking tot Zoetermeer en Zegwaart bewerkt. Dit kunnen volledige transcripties van documenten zijn, indexen die verwijzen naar vindplaatsen in documenten of overzichten van functionarissen, zoals schoolmeesters, dominees of burgemeesters. De bronbewerkingen kunnen u helpen bij het vinden of raadplegen van een archiefstuk. In het overzicht van bronbewerkingen vindt u alle bronbewerkingen, geordend op periode en onderwerp.