Verder naar inhoud

Welke archieven kunt u op naam doorzoeken?

In veel archieven komen namen van personen voor. Een deel van deze archieven is gedigitaliseerd en door vrijwilligers van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en het Stadsarchief op naam doorzoekbaar gemaakt. De volgende digitale archieven kunnen op naam worden doorzocht:

  • Geboorteakten van Zoetermeer en Zegwaart, 1812-1923
  • Overlijdensakten van Zoetermeer, 1812-1969
  • Overlijdensakten van Zegwaart, 1812-1935
  • Huwelijksakten van Zoetermeer, 1812-1940
  • Huwelijksakten van Zegwaart, 1812-1935
  • Huwelijkse bijlagen van Zoetermeer en Zegwaart, 1812-1842. Om de huwelijkse bijlagen te raadplegen zoekt u eerst een huwelijksakte. Op de detailpagina van de akte klikt u vervolgens op de link in het veld ‘bijlagen’. De huwelijkse bijlagen uit de periode 1843-1943 zijn verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog
  • Bevolkingsregisters van Zoetermeer, 1817-1936 (behoudens beperkingen aan de openbaarheid)
  • Bevolkingsregisters van Zegwaart, 1838-1936 (behoudens beperkingen aan de openbaarheid)
  • Notariële akten van notarissen ter standplaats Zoetermeer en Zegwaart, 1677-1814. In het overzicht van bronwerkingen vindt u een index op de repertoria van notariële akten uit de periode 1815-1935. De akten uit deze periode kunt u doorbladeren in de inventaris van het archief van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer.
  • Akten van indemniteit van Zoetermeer en Zegwaart, 1695-1811

Via uitgebreid zoeken kunt u zoeken binnen een specifieke periode. Daarnaast is het mogelijk om op een specifieke rol (bijvoorbeeld ‘bruid’) of binnen een specifieke soort (bijvoorbeeld ‘notariële akten’) en toegang (bijvoorbeeld ’testamenten’) te zoeken. Om in een specifieke toegang te zoeken, kiest uw altijd eerst een soort.

Meer namen in bronbewerkingen

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Raadpleeg dan de bronbewerkingen die door de vrijwilligers van het Stadsarchief en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer zijn gemaakt. Hier vindt u onder andere naamindexen voor verschillende archieven.