Verder naar inhoud

In 1962 kreeg Zoetermeer, toen nog een dorp met ongeveer 8.000 inwoners, van de regering de opdracht om als groeikern een stad met 100.000 inwoners te ontwikkelen. Met het ontwerpen van deze nieuwe stad stond Zoetermeer voor een taak die nog niet eerder in Nederland was uitgevoerd: het bouwen van een nieuwe stad in een bestaand landschap.

Dit alles heeft geleid tot een explosieve groei van een dorp in het Zuid-Hollands veengebied tot de stad Zoetermeer zoals we die nu kennen. Meer dan 80% van het bebouwd oppervlak van de stad is in de periode 1945-1990 ontstaan. Om het erfgoed uit deze periode in kaart te brengen is op initiatief van een raadsmotie het Post 45-project uitgevoerd. Doel van dit project was de cultuurhistorisch waardevolle panden, complexen, gebieden en structuren van Zoetermeer uit de periode 1945-1990 te inventariseren en te waarderen.

 

Terrasflat in Palenstein ontworpen door Wim Davidse
Terrasflat in Palenstein ontworpen door Wim Davidse

Het verhaal van de groeikern Zoetermeer, de new town, heeft hierbij centraal gestaan en is op drie schaalniveaus uitgewerkt. Deze drie documenten zijn het resultaat:

In de Toelichting resultaten Post 45-project vindt u een uitgebreide toelichting op deze drie documenten.

 

Pleintjesplan Leo de Jonge, 1970
Pleintjesplan Leo de Jonge, 1970
De opening van de Zoetermeerlijn met belangstellend publiek op het sprinterstation Voorweg, 20 mei 1977
De opening van de Zoetermeerlijn met belangstellend publiek op het sprinterstation Voorweg, 20 mei 1977