Verder naar inhoud

Ook dit jaar vervallen de openbaarheidsbeperkingen van enkele dossiers uit de Zoetermeerse archieven. De volgende dossiers zijn sinds 1 januari openbaar:

  • Archief 005/283. Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen leden van de Nationaal Socialistische Beweging, 1944-1953
  • Archief 050/1935. Stukken betreffende de benoeming, de arbeidsvoorwaarden en het ontslag van burgemeester J.W. Wegstapel, 1970-1985

De dossiers kunnen op afspraak worden ingezien bij het Stadsarchief.

Naast de bovengenoemde dossiers zijn sinds 1 januari ook de geboorteakten van Zegwaart en Zoetermeer uit 1923 openbaar. Deze akten kunnen via de website worden doorzocht en geraadpleegd. Tenslotte is ook de openbaarheidsbeperking van verschillende pagina’s van de bevolkingsregisters van Zegwaart en Zoetermeer uit de periode 1910-1936 vervallen.

Share it!