Verder naar inhoud

Op 1 april 1972 bereikt de gemeente Zoetermeer de grens van 25.000 inwoners. Zoetermeer mag vanaf dat moment een eigen gemeentelijk politiekorps oprichten. Volgens een krantenbericht uit die tijd is Zoetermeer op dat moment de snelst groeiende gemeente van Nederland.

Installatie

De officiële datum van de overgang van Rijkspolitie – die vanaf 1945 dienst had gedaan in Zoetermeer – naar Gemeentepolitie is 1 april 1972. De feitelijke installatie van het gemeentelijke politiekorps vindt plaats op 15 november 1972 door minister van Binnenlandse Zaken W.J. Geertsema in het Bad- en Sportcentrum aan de Van Stolberglaan.

Tijdelijk politiebureau

Tegelijkertijd met de installatie van het politiekorps vindt de opening plaats van het tijdelijke politiebureau aan het Willem Alexanderplantsoen 5a. Ook wordt daar afscheid genomen van de Rijkspolitie. Een berichtje in de Nieuwe Haagsche Courant meldt dat blijkbaar niet iedereen de Gemeentepolitie met open armen ontving, omdat er een poging is gedaan brand te stichten voordat het politiebureau in gebruik was genomen.

De gemeente Zoetermeer is eerst van plan om het pand van de Rijkspolitie met de daarnaast gelegen dienstwoningen te kopen voor het gemeentelijke korps. Dat plan gaat niet door omdat dit complex al snel te klein zal zijn. Het tijdelijke politiebureau zou eigenlijk maar 5 jaar gebruikt worden. Dat werd 9 jaar. In 1976 wordt het houten bureau uitgebreid met een bovenbouw die de bijnaam ‘duiventil’ krijgt.

Personeel

De Rijkspolitie heeft tot 1 oktober 1972 dienst gedaan vanuit de huisvesting aan de Julianalaan 2. De Rijkspolitie werkte met 21 mensen. De gemeentepolitie heeft plaats voor 36 personen. Vanuit de Rijkspolitie stapt één personeelslid over naar de Gemeentepolitie. Al is er plaats voor 36 mensen, het politiekorps gaat van start met 33 personeelsleden, waaronder twee vrouwen op de administratie. Een van deze dames treedt op 1 juli 1972 als eerste vrouwelijke agent toe tot het korps. Zij is belast met de verkeersbrigadiersopleiding. Daarvoor werkte zij ook al bij de Haagse politie, maar omdat ze ging trouwen had ze in 1969 ontslag moeten nemen. Vanaf 1 juli 1972 mogen vrouwen weer in de uitvoerende dienst bij de politie werken.

Feest

Op 15 november 1977 viert de Zoetermeerse politie haar eerste lustrum. Het korps telt nu 95 personeelsleden. Landelijk gezien is het een jong korps: de gemiddelde leeftijd van de Zoetermeerse agent is 23 jaar. Er zijn verscheidene festiviteiten rondom de viering van het lustrum. Zo is er een officiële handeling van burgemeester J.W. Wegstapel in het nieuw te bouwen Stadscentrum waarmee hij de plaats van het nieuwe bureau van politie en brandweer markeert. De eerste paal voor het bureau wordt op 9 mei 1978 geslagen door minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening , de heer P. Beelaerts van Blokland. Het ontwerp voor het gebouw is van de hand van gemeente-architect F. de Man. Op 3 december 1980 verhuist het korps naar het nieuwe (huidige) bureau aan het Burgemeester Wegstapelplein. Op 29 januari 1981 vindt de officiële opening plaats door minister van Binnenlandse Zaken H. Wiegel. De bouw van het Stadscentrum laat nog op zich wachten. Het bureau van politie en brandweer lijkt lange tijd in de polder te staan.

Deeltijdwerk

Met ingang van 1 januari 1985 mag uitvoerend politiepersoneel in deeltijd werken. Op 4 januari van dat jaar worden vier vrouwen beëdigd die in deeltijduitvoerend politiewerk gaan verrichten. Dit is een primeur voor Nederland. Nog nergens werken vrouwelijke politiemensen in deeltijd, behalve bij het administratieve werk. Er werken op dat moment ruim 150 ambtenaren bij het Zoetermeerse politiekorps, waarvan 11 vrouwen en 125 mannen in de uitvoerende dienst.

Regiopolitie

Met ingang van 1 april 1994 gaat het Zoetermeerse korps op in de Regiopolitie Haaglanden. De korpsen van gemeentepolitie en het korps rijkspolitie in Nederland zijn gereorganiseerd tot 25 regionale politiekorpsen en 1 korps landelijke diensten. De doelstellingen van de reorganisatie zijn:

–         De politie dichter bij de burger brengen, zodat het veiligheidsgevoel wordt vergroot

–         Het projectmatig aanpakken van de zware, georganiseerde criminaliteit

–         Het verbeteren van de kwaliteit van de politiezorg

Aan het begin van 1994 heeft de Gemeentepolitie ruim 161 formatieplaatsen. Zoetermeer heeft op dat moment ruim 103.000 inwoners.

Meer informatie:

Archieven

  • Inventaris van archief 076. Gemeentepolitie Zoetermeer, 1972-1994: dit archief bevat onder andere stukken over financiën, (re)organisaties, het ontvlechten van politiekorpsen, personele aangelegenheden en notulen van verschillende vergadervormen. Daarnaast bevat het archief stukken over politieaangelegenheden rondom de Floriade, foto’s, krantenknipsels en verschillende jaargangen van het personeelsblad.