Verder naar inhoud

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een decentralisatiegolf bij de overheidsgebouwen. Tot dan zijn de meeste rijksinstellingen in Den Haag gevestigd. Om meer werkgelegenheid in de provincie te krijgen, worden verschillende rijksinstellingen vanuit Den Haag naar andere gemeenten overgeplaatst. Zo komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar Zoetermeer toe, aan de Europaweg.

Ontwerp

Het ontwerp van het ministerie is uit de jaren 1975-1978. De Haagse architectencombinatie Rosdorff tekende ervoor. De bouw duurde van februari 1980 tot medio 1984. Het gebouw bestaat uit een verzameling van negen haakvormige blokken met op de hoeken en op de uiteinden achthoekige torens. De aluminium gevels op een ondergrond van metselwerk zijn grijs metallic uitgevoerd. De kleur daarvan verandert onder invloed van het weer van donkergrijs tot zilverachtig. Omdat de gevel voor 45 % glas bevat, maakt het gebouw een transparante indruk.

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan de Europaweg.
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan de Europaweg (foto: fotograaf onbekend)
 

Structuralisme

Als architectuurstijl behoort het gebouw tot het structuralisme, een stroming die  in Nederland is ontstaan. Het voornaamste kenmerk: in elkaar overlopende binnen- en buitenruimten. Gebouw en omgeving vormen op die manier één geheel. De grondlegger van deze stijl was Aldo van Eyck met het Burgerweeshuis in Amsterdam uit 1960.

Integratie

Wat ook past bij het structuralisme is dat het ministerie is geïntegreerd in de woonwijk. Zo wordt het geen onneembare veste aan de Europaweg. De wegen en paden van de wijk Buytenwegh gaan verder in het terrein rondom het ministerie. Zo is het gebouw naadloos verweven met de wijk waarvan het een miniatuurversie is. Het gebouw is namelijk een soort doolhof; de wijk waarin het ligt is dat ook: Buytenwegh de Leyens.

Luchtfoto van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan de Europaweg
Luchtfoto van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan de Europaweg (foto: Delta-Phot)
 

Verhuizingen

In januari 1985 is het ministerie officieel geopend door koningin Beatrix. Vanuit 27 verschillende gebouwen in Den Haag verhuisden 2500 ambtenaren naar Zoetermeer. In 2003 verhuisde het ministerie weer terug naar Den Haag. Na een grondige verbouwing kwam de Algemene  Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in december 2007 in het pand terecht. Daarvoor was deze dienst gehuisvest in een eigen gebouw in Leidschendam.